درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک گردان تشکیل شده از سه باله، که در داخل یک دایره در حال چرخش است. که در صنعت به درب اتوماتیک ریولوینگ معروف هستند.

بررسی جدیدترین مدل های درب اتوماتیک پارکینگ شرکت درب سام

درب گردان برقی

درب اتوماتیک ریولوینگ یا گردان

موتور درب اتوماتیک گردان این دستگاه بسیار قوی متصل به اینورتر است ، که با یک تسمه تایم ، پهن به چرخ دنده دایره ای شکل با قطر ۳۰ سانتی متر متصل است ، این مدل موتور ها درب اتوماتیک گردان داری کلاج است و وقتی حالت کلید تعیین وضعیت روی اتوماتیک باشد کلاج درگیر میشود و شروع به چرخش میکند و وقتی روی حالت دستی باشد کلاج خلاص کرده و درب به راحتی با فشار دست شروع به چرخیدن میکند .

بامپر چیست ؟

در این مدل( درب های ریولوینگ) وقتی چشمی حرکتی ، افراد را میبیند شروع به چرخش میکند و وقتی فرد وارد دایره شیشه ای درب اتوماتیک گردان میشود ، این بامپر ها باعث میشوند، فردی که بین باله های درب ، در حال خروج از درب حرکت میکند باله ها به فرد برخورد نکند و درب وبه درب ضربه نخورد همانند چشمی های درب های آسانسور چشمی ایمنی (بامپر ) نام دارد .